Проект Решения в областта на информационните и комуникационни технологии, киберсигурност

ЗБ ИНС КОНСУЛТИНГ ООД  изпълни  и успешно приключи Договор за БФП № BG-RRP-3.005-5534-C01 от 10.11.2023 г. на стойност 20 000 лв. по проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Проектът е във връзка с изпълнение на НПВУ, процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Scroll to Top