ИНС Консултинг ООД Застрахователен брокер

Ние ще изберем най-подходящите условия и тарифен план при застраховане

Видове застраховки

Към настоящия момент в България оперират около 50 общозастрахователни и животозастрахователни компании. Когато Ви е трудно да изберете как да покриете Вашите застрахователни рискове и в кои компании, ЗБ ИНС Консултинг –  Вашият Застрахователен брокер, ще Ви помогне.

Автомобилно застраховане

 • Гражданска отговорност
 • Зелена карта
 • Авто Каско
 • Авто Асистант, помощ при пътуване

Имуществено застраховане

 • Офиси,  търговски обекти, жилищни сгради
 • Кражби, грабежи, вандализъм
 • Застраховки за пожар и природни бедствия

Здравно и злополука

 • Застраховки Живот
 • Спестовно застраховане
 • Медицински разходи
 • Групови и индивидуални застраховки злополука

Отговорности и финансови рискове

 • Отговорност на продукта
 • Професионална отговорност
 • Обща гражданска отговорност

Други застраховки

 • Застраховки Карго
 • Летателни апарати и морски съдове
 • Кибер сигурност

Партньори в застраховането

Нашите клиенти

“ Благодарим за отзивчивостта и бързата реакция. Наистина успяхте да намерите подходяща оферта за нашите нужди ”

Г. М., гр. Пловдив

Инс Консултинг ООД

Ние сме малка фирма, но с голям опит в бранша. Нашите служители са с дългогодишен опит в застраховането и познават добре всички застрахователни институции в България.

Към настоящия момент в България оперират около 50 общозастрахователни и животозастрахователни компании. Когато Ви е трудно да изберете как да покриете Вашите застрахователни рискове и в кои компании, ЗБ ИНС Консултинг –  Вашият Застрахователен брокер, ще Ви помогне.

Scroll to Top