Екипът на Инс Консултинг

Повече от 23 години в сферата на застраховането

От 1997г. ЗБ Инс консултинг ООД е на застрахователния пазар в България. От 2005 г. е дружеството, вписано в регистрите на КФН, като Застрахователен Брокер. 

Съгласно Закона за Застраховане, Брокерът е търговец, който по възлагане и срещу възнаграждение,  осъществява посредничество за сключване и обслужване на застрахователни или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги.

Застрахователният брокер може да прецени на базата на своя дългогодишен опит и експертиза, какви са обективните застрахователни рискове, които е добре да бъдат покрити. Кои Застрахователни компании ги покриват и срещу каква премия /цена/. След избор на съответната Застрахователна компания от страна на Клиента, Брокерът помага за сключването на самия договор, като придвижва плащането на премията.

 

През целия период на Договора / Полицата/, Застрахователния Брокер е на разположение на Клиента, като му дава компетентни съвети и помага при ликвидацията на евентуалните щети до получаване на полагащото се обезщетение.

Мнения и препоръки

Обичаме, когато клиентите са доволни и с лекота споделят своите впечатления 🙂

“С благодарност за бързото изпълнение и винаги адекватно отношение. От гражданска отговорност до застраховане на договори – винаги намирате точното решение.”

Атанас Тончев

“Ап Фактори” ООД

“Приятелско отношение и заинтересованост от конкретния проблем. Не пестят насоки и съвети при избор на застраховки, свързани със здравето (напр. подценяваните медицински – при пътуване в чужбина). “

Симона Спасова

“Как да избегнете грешки при застраховане и при избор на застрахователно покритие – за дома, за семейството?

Питайте брокерите на Инс Консултинг 😉 “

сем. Йорданови

Scroll to Top